• อัลเลาะฮ์อยู่ที่ไหน?

  • อัลเลาะฮ์อยู่ที่ไหน?

เมื่อพระองค์อัลเลาะฮ์ผู้เป็นพระเจ้ามีอยู่จริง แล้วพระองค์อยู่ที่ไหน ? เหตุใดจึงมองไม่เห็นพระองค์...

เราทุกคนต่างยอมรับว่าทุกสิ่งมีอยู่จริง ก็เพราะสามารถสัมผัสได้ บางสิ่งบางอย่างเรารู้ด้วยการสัมผัส แต่ไม่เคยเห็นรูปร่างที่แท้จริง เช่น ลมพัด ความร้อน ความเย็น อากาศ หรือแม้แต่สิ่งที่เรามองเห็น และสัมผัสด้วยผิวหนังเราก็ไม่รู้ว่ามันมีรูปร่างที่แท้จริงอย่างไร เช่น น้ำ และของเหลวทั่วๆไป รูปร่างของมันก็เป็นไปตามภาชนะที่บรรจุ เราจึงไม่รู้ถึงรูปร่างที่แท้จริงของมัน

ตามความรู้สึกของคนทั่วไปเชื่อว่า ผู้ทรงอำนาจจะต้องอยู่เบื้องบน อยู่บนฟากฟ้า ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเซ่นไหว้ต่อผู้ที่อยู่เบื้องบน ไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่สำหรับอัลเลาะฮ์นั้น พระองค์ทรงอยู่บนฟากฟ้า ทรงสถิตย์อยู่บนบัลลังก์…

ดังที่กล่าวไว้ในอัลกุรอาน ความว่า…

“ผู้ทรงกรุณาปรานี ทรงสถิตย์อยู่บนบัลลังก์”

(ซูเราะฮ์ตอฮา : 5)

และในฮะดีษของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ที่ว่า...

ท่านได้ถามทาสหญิงคนหนึ่งโดยที่เจ้านายของนางได้พานางมาเพื่อที่จะทำการปล่อยทาส

ท่านรอซู้ลได้ถามนางว่า:  อัลเลาะฮ์อยู่ที่ไหน? นางตอบว่า : อัลเลาะฮ์อยู่เหนือชั้นฟ้า

ท่านรอซู้ลถามนางอีกว่า : ฉันเป็นใคร? นางได้กล่าวว่า : ท่านคือรอซูลุ้ลเลาะฮ์

ท่านรอซู้ลได้กล่าวว่า : จงปล่อยนางให้เป็นอิสระ เพราะว่าแท้จริงนางคือผู้ศรัทธา

(บันทึกโดย มุสลิม : 537)

จากกุรอานและฮะดีษข้างต้นบ่งบอกถึงว่าอัลเลาะฮ์ทรงอยู่บนบัลลังก์ เหนือชั้นฟ้า ไม่ใช่อยู่ทุกที่ทุกแห่งอย่างที่หลายคนเข้าใจ วัลลอฮุอะลัม

http://www.islammore.com/view/2841

Leave a Reply