Home

 Promotion ♥

Collections ♦ ชุดหนังสือ

บริษัทศูนย์หนังสือนันท์-นาท จำกัด

อาคาร ms mansion 683 ซจรัญ 95/2แขวง บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

TEL. 095-915-7070,  02-4347173

LINE.  @nunnartbook

บัตรคำ ช่วยกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ บัตรคำจะมีคำศัพท์หลากหลาย มีภาพประกอบที่ช่วยให้เด็กจดจำได้ดี มีการแบ่งหมวดหมู่ ในการเล่นแต่ละครั้งจะช่วยให้เข้าใจและจดจำ หมวดหมู่ได้ด้วย และยังช่วยให้เข้าใจคำศัพท์คำนั้น ๆ ง่ายยิ่งขึ้น                    
วะฮี หมายถึง ? ความหมายทางด้านภาษา หมายถึงการแจ้งอย่างลับๆและรวดเร็ว . แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ทั่วไป และเฉพาะเจาะจง(ทางบนบัญญัติ) . ทั่วไป หมายถึง การชี้ การให้สัญญาน(ขยับนิ้ว,ขยิบตา) การดลใจ มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี . ประเภทของการวะฮีทั่วไป 1.
        นะบียูซุฟให้อภัยแก่พี่น้อง        เรื่องราวของท่านนะบียูซุฟ (อะลัยฮิสสลาม)จากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่ง จากบททดสอบสู่บททดสอบ และนำไปสู่ทางออกและจากไร้เกียรตินำไปสู่มีเกียรติและตำแหน่งหน้าที่ จากเป็นทาสสู่เป็นกษัตริย์ จากทอดทอดทิ้งและพลัดพรากจากพ่อแม่พี่น้อง สู่การพบหน้าอีกครั้ง จากความเศร้าสู่ความปิติยินดี จากความเดือนร้อนนำพาสู่ความสุข ส่วนการทำนายฝันถือว่าเป็นวะฮีย์จากอัลเลาะฮ์เท่านั้น     .