• Review
  • รีวิวการใช้งานชุดสื่อภาษาไทย

    รีวิวการใช้งานชุดสื่อภาษาไทย จากห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม ชุด สื่อการสอนภาษาไทย ประกอบด้วย -หนังสือภาษาไทย ทั้งหมด 8 เล่ม -โปสเตอร์ภาษาไทย -บัตรคำภาษาไทย 44 ตัว ลิงค์ห้องเรียน >>> https://www.facebook.com/groups/624309157610560/?fref=ts สนใจติดต่อ Link Message : https://www.facebook.com/messages/Nun-Nart Line ID : @nunnartbook Tel : 095-915-7070 #แบบฝึกหัดบูรณาการอิสลาม #หนังสืออิสลาม #นิทาน #Islamicbook #หนังสือสามภาษา