ชุด ภาษาอาหรับ

แบบเรียน อลิฟ บา ตา

แบบฝึกคัด อักษรภาษาอาหรับพร้อมคำศัพท์ 30คำ เด็กจะได้ฝึกเขียนอักษรอาหรับ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ทั้งพยัญชนะประสมสระ พยัญชนะตัวตัน ตัวกลาง และตัวท้าย และอายะห์กุรอาน สนุกไปกับการเล่นเกมฝึกไหวพริบต่างๆมากมาย มีทั้งหมด 6 เล่ม

1.แบบเรียน อลิฟ บาตา อนุบาล 1 ภาคต้น

ข้อมูลหนังสือ    สอนอักษรภาษาอาหรับ 30 คำเด็กจะได้ฝึกเขียนตัวอักษรในช่องที่เหมาะกับวัยของนักเรียนและระบายสีภาพประกอบ

2.แบบเรียน อลิฟ บาตา อนุบาล 1 ภาคปลาย

ข้อมูลหนังสือ     สอนพยัญชนะภาษาอาหรับพร้อมคำศัพท์ภาษาอาหรับเกี่ยวกับการละหมาด 30 คำ

ฝึกเขียนพยัญชนะภาษาอรับตามรอยประ และระบายสีภาพคำศัพท์

3.แบบเรียน อลิฟ บาตา อนุบาล 2 ภาคต้น

ข้อมูลหนังสือ   สอนอักษรภาษาอาหรับ พร้อมคำศัพท์ภาษาอาหรับ 30 คำ เด็กจะได้ฝึกเขียนตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  สอนฝึกเขียนประสมสระในเบื้องต้นและระบายสีภาพประกอบ

4.แบบเรียน อลิฟ บาตา อนุบาล 2 ภาคปลาย

ข้อมูลหนังสือ     สอนอักษรภาษาอาหรับ พร้อม คำศัพท์ภาษาอาหรับ 30 คำเด็กจะได้ฝึกเขียนพยัญชนะประสมสระ และระบายสีภาพประกอบ

5.แบบเรียน อลิฟ บาตา อนุบาล 3 ภาคต้น

ข้อมูลหนังสิอ สอนอักษรภาษาอาหรับพร้อมคำศัพท์ 30คำ เด็กจะได้ฝึกเขียนพยัญชนะตัวตัน ตัวกลาง และตัวท้าย สนุกไปกับการเล่นเกมฝึกไหวพริบต่างๆมากมายในเล่ม
6.แบบเรียน อลิฟ บาตา อนุบาล 3 ภาคปลาย

ข้อมูลหนังสิอ สอนอักษรภาษาอาหรับพร้อมคำศัพท์ภาษาอาหรับ 30 คำเด็กจะได้ฝึกเขียนตัวอักษรและอายะห์กุรอาน สนุกไปกับการเล่นเกมฝึกไหวพริบต่างๆมากมายในเล่ม

Showing all 6 results