อักษร د

วิธีการออกเสียง อักษร . د ปลายลิ้นแตะโคนฟันบน . 1- ไม่พ่นลม 2- เสียงหยุด 3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสียงไม่ใหญ่) 4- ไม่ประกบลิ้น (เสียงไม่อ้วน) 5- มีเสียงสะท้อน

อักษร ر

วิธีการออกเสียง อักษร . ر ยอดปลายลิ้นแตะเหงือกของฟันบน . 1- ไม่พ่นลม 2- เสียงกึ่งหยุด 3-บางครั้งหนา บางครั้งบาง 4- ไม่ประกบลิ้น (เสียงไม่อ้วน) 5- เสียงไหลหักเห 6- รัวลิ้น

อักษร ز

วิธีการออกเสียง อักษร . ز ปลายลิ้นแตะโคนฟันล่าง . 1- ไม่พ่นลม 2- เสียงต่อเนื่อง 3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสียงไม่ใหญ่) 4- ไม่ประกบลิ้น (เสียงไม่อ้วน) 5- มีเสียงเสียดแทรก

อักษร س

วิธีการออกเสียง อักษร . س ปลายลิ้นแตะโคนฟันล่าง . 1- พ่นลม 2- เสียงต่อเนื่อง 3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสียงไม่ใหญ่) 4- ไม่ประกบลิ้น (เสียงไม่อ้วน) 5- มีเสียงเสียดแทรก