ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม เล่ม 1 คาบที่ 13

ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม เล่ม 1 คาบที่13

(วงกลมวนขวาตามเข็มนาฬิกา )

ณ Knowledge Center ซ. จรัญฯ ซ. จรัญสนิทวงศ์ 95/2 กรุงเทพ 10700

จุดประสงค์

  1. รู้จักเส้นวงกลมวนขวาตามเข็มนาฬิกาและวิถีของเส้น
  2. ทราบว่าเส้นวงกลมวนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นส่วนประกอบของตัว ต และ ด

3.ฝึกทักษะการสัมผัสและวิเคราะห์

4.เรียนรู้การวนเข็มนาฬิกา

กิจกรรม

1.ครูเอาของใส่ไว้ในถุง ส่งต่อให้นักเรียนจับสัมผัสแล้วทายว่าเป็นอะไร

2.เฉลยว่าที่แท้คือ นาฬิกาติดฝาผนัง พร้อมสอนเรื่อง “วงกลมวนขวาตามเข็มนาฬิกา” ครูให้นักเรียนแต่ละคนพูดชื่อเส้น ใครตอบถูกครูจะให้หมุนเข็มนาฬิกาจริงๆ เป็นรูปวงกลมวนขวา

3.ครูเขียนตัวอักษร “ต” และ “ด” บนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันพูดชื่อเส้นที่ประกอบเป็น “ต” และ “ด” โดยถามนักเรียนว่า ต และ ด ประกอบด้วยเส้นกี่เส้น

4.ครูอธิบายและให้นักเรียนลงมือทำ แบบฝึกหัดภาษาไทยอิสลามบูรณาการ เล่ม 1 หน้า 25-26

5.ให้นักเรียนระบายสีรูปนาฬิกา และตัดเป็นรางวัลใส่ข้อมือให้เด็กๆ

อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม

สิ่งที่ได้จากกิจกรรม

  • ได้สัมผัส รูปร่างและลักษณะของนาฬิกา
  • นักเรียนรู้ว่า เข็มนาฬิกาเดินวนจากขวาไปซ้าย

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่>>คลิ๊กเลย>>  ttps://www.facebook.com/groups/624309157610560/

Leave a Reply