ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยเล่ม 3 คาบ 4(ร)

ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม  เล่มที่ 3 คาบที่ 4
( ร. เรือแล่นเร็วรุด)
ณ Knowledge Center  ซ.จรัญสนิทวงศ์ 95/2 กรุงเทพ 10700

จุดประสงค์

1. เรียนรู้พยัญชนะ ร.เรือ แบบบูรณาการอิสลาม สอนเรื่อง ประวัติท่านนะบี นูห์

2. รู้จักการวางแผน

3. นักเรียนรู้ทิศทางการเขียนพยัญชนะ ร.เรือ อย่างถูกต้อง

4. นักเรียนท่องและแยกตัวอักษรคำศัพท์ภาษาอาหรับคำว่า سَفِيْنَةٌ

กิจกรรม

1.คุณครูให้นักเรียนทาย โดยการตั้งคำถามกับคุณครู โดยคุณครูจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่
โดยคุณครูให้คำใบ้เริ่มแรกก่อนที่เด็กจะตั้งคำถามไว้ว่า........... เป็นยานพาหนะ

2. เล่าเรื่องนะบีนุห์ เป็นหนึ่งในอุลัลอัซมี่ ( นะบีนูห์, นะบีอิบรอฮีม,นะบีมุซา,นะบีอีซา,ท่านนะบีมูฮัมหมัด ) ท่านนะบีนุห์เป็นนบีที่มีความมั่นคง หนักแน่น และ อดทนมากในการเผยแพร่ศาสนา- ให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามคนละคำถาม คำถามที่นักเรียนถามคุณครู เช่น มันมีรูปร่างเป็นทรงกลมใช่ไหม มันแล่นบนถนนได้ใช่ไหม ? ( ทุกคำถามถึงแม้ยังไม่ถูกแต่ก็จะนำนักเรียน เข้าใกล้คำตอบ เป็นการฝึกให้นักเรียนตั้งคำถาม )
เมื่อทุกคนถามหมดแล้ว คุณครูให้นักเรียนกระซิบบอกคุณครูทีละคนว่าคำตอบคือออะไร

ประเด็นที่สอนนักเรียน.ในเรื่องราวของท่านนะบีนูห์คือ

- ประกาศศาสนามา 950 ปี ด้วยความ อ่อนโยน อดทน และไม่ย่อท้อ
- ได้รับการเย้ยหยัน ดูถูก ล้อเลียน
- มีคนศรัทธาน้อยนิด
- อัลเลาะฮ์ให้ต่อเรือพาผู้ศรัทธาและสัตว์ขึ้นเรือเป็นคู่ๆ
- เรียกลูกและภรรยาขึ้นเรือ แต่ก็ไม่ขึ้น
- อัลเลาะห์ให้น้ำท่วมโลก
-น้ำลดท่านนะบีขอดุอาอ์ก่อนที่จะลงจากเรือ ซูเราะฮ์ อัลมุมินูน 29 พอถึงตอนนี้อ่านซูเราะฮ์นี้ให้นักเรียนฟังและแปล พร้อมทั้งสอนให้นักเรียนอ่านหลาย ๆ ครั้งเพราะเป็นดุอาอ์

وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ

ความว่า : และจงกล่าวเถิดว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ลงจากเรือด้วยการลงที่มีความจำเริญ และพระองค์เท่านั้นเป็นผู้เลิศยิ่งแห่งบรรดาผู้ให้ลงจากเรือ”

( ซูเราะฮ์-อัลมุมินูน :29 )

3. เล่น เกม ( 1 ) แบ่งนักเรียนเป็น 2 ทีม ให้นักเรียนเข้าแถวตอนลึก พริ้นรูปเรือมาและให้นักเรียนใช้กระดาษสีน้ำตาลวิ่งไปแปะที่เรืออย่าให้มีรูซึ่งจะทำให้เรือรั่ว เวลาวิ่งไปให้นักเรียนหยิบกระดาษไปครั้งละ 1 แผ่นต่อการวิ่งไปแปะ 1 ครั้ง เมื่อทีมใดทำสร็จแล้วให้กล่าวว่า ..อัลอัมดุลิลลาฮ์ พร้อมกันแล้วนั่งลง

      


เกม ทางเลือก

เกม (2) แบ่งนักเรียนเป็นทีม ทีมละ 2 คน มีภาพสัตว์วางไว้ให้บนโต๊ะ ให้แต่ละทีมหาภาพสัตว์ที่เหมือนกันและพาขึ้นเรือ โดยเอาไปแปะที่เรือเป็นคู่ ทีมใดทำได้ครบ 2 คู่ กล่าว....อัลฮัมดุลิลลาฮ์ แล้วนั่งลง

เกม (3) ใช้กรณีที่มีเด็กหลายคน คุณครูให้นักเรียนจับกระดาษสีในถุง คุณครูใช้กระดาษสีในการแบ่งกลุ่มเด็ก    สีฟ้า แทนผู้ศรัทธา       สีส้ม แทนเรือ       สีชมพู แทนสัตว์ที่จะเอาขึ้นเรือคุณครูให้คนที่จับฉลากได้สีส้ม เอามือมาจับกันเป็นเรือแล้วให้คนที่จับฉลากได้สีฟ้าเป็นผู้ศรัทธาขึ้นเรือก่อน จะเข้าไปในเรือผู้ศรัทธาต้องกล่าว...ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮ์ เมื่อผู้ศรัทธาขึ้นเรือหมดแล้วให้คนที่ได้ฉลากสีชมพูที่เป็นสัตว์ขึ้นเรือ และทำท่าสัตว์ที่ตนเองเป็น เช่น เป็นช้าง ทำท่าชูงวง เป็นต้น เมื่อทั้งหมดขึ้นเรือหมดแล้ว ปิดประตูเรือนักเรียนที่จับกันเป็นเรือเคลื่อนตัวช้า เสมือนเรือเคลื่อนตัวไปในน้ำ

4. ให้นักเรียนท่องกลอนพร้อมสอนคำศัพท์ภาษาอาหรับคำว่าเรือ سَفِيْنَةٌ และสอนแยกตัวอักษรภาษาอาหรับ หลักจากนั้นนักเรียนช่วยกันแยกตัวอักษรภาษาอาหรับพร้อมกันบนกระดาน และสอนสะกดพร้อม ๆ กัน

5. คุณครูให้นักเรียนออกมาเขียน ร เรือ ทีละคนบนกระดาน คุณครูอธิบายกิจกรรมในแบบฝึกหัดและเริ่มลงมือทำ

   

6. คุณครูทวนคำศัพท์ภาษาอาหรับที่เรียนมาแล้วด้วยบัตรคำ ให้นักเรียนก่อนออกจากห้องคนละ 3 คำ


อุปกรณ์ที่ใช้ทำกิจกรรม

          

สรุปท้ายชั่วโมง

  1. ท่านนะบี นูห์ เป็นนะบีหนึ่งท่านใน บรรดา อูลุล อัซมี่ 5 ท่าน (อูลุล อัซมี่ หมายถึงผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่น) ท่านมีความอดทนต่อบททดสอบที่อัลเลาะฮ์ทรงประทานให้แก่ท่าน เช่นการเผยแพร่ศาสนา 950 ปี ด้วยความ อ่อนโยน อดทน และไม่ย่อท้อ ถึงแม้จะมีผู้ศรัทธาเพียงเล็กน้อยก็ตาม
  2. ท่านนะบี นูห์ เป็นแบบอย่างในการยืนหยัด อดทน มีความหวังไม่ท้อแท้ในการปฏิบัติเผยแพร่ศาสนาของท่านถึงแม้คนที่เชื่อต่อสิ่งที่ท่านนำมาบอกจะมีจำนวนน้อยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาบั่นทอนกำลังใจของท่านให้หยุดทำหน้าที่อันสูงส่งอันนี้
  3. ถามนักเรียนว่า วันนี้เราทำกิจกรรมอะไรบ้าง ?

 

Leave a Reply