นะบีอิบรอฮีมถูกโยนลงในเปลวไฟ

นะบีอิบรอฮีมถูกโยนลงในเปลวไฟ

        ในวันตรุษ บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้พากันไปที่สวนสาธารณะเพื่อละเล่นกันอย่างเพลิดเพลิน ท่านนะบีอิบรอฮีมเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะไม่มีใครมาพบท่านใน (มะอ์บัด) ท่านได้ทำลายเจว็ดเหล่านั้น และเอาขวานไปแขวนไว้ที่เจว็ดตัวที่ใหญ่ที่สุด เพื่อยืนยันว่ามันไม่สามารถให้คุณหรือโทษกับพวกเขาได้ และไม่สามารถที่จะปกป้องตัวมันเองได้ ดังนั้นไม่จำเป็นที่เราจะต้องเคารพสักการะมัน

             และเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากลับมาพวกเขาก็พบว่ารูปปั้นพินาศ พวกเขากล่าวว่า : ผู้ใดที่เป็นคนทำกับพระเจ้าของเราอย่างนี้ ?

             คนหนึ่งจากพวกเขาได้กล่าวขึ้นว่า : อิบรอฮีม เพราะเขาเป็นผู้ที่กล่าวว่า แท้จริงรูปปั้นเหล่านี้ไม่ได้ให้คุณและโทษ และสั่งให้พวกเราเลิกเคารพสักการะรูปปั้นพวกนี้

             อีกคนหนึ่งกล่าวว่าเราจะต้องลงโทษเขาอย่างสาสม เละหลังจากนั้นก็ฆ่าเขาซะเพื่อที่จะได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ที่จะมาดูถูกเหยียดหยามบนบรรดาพระเจ้าผู้สู่งส่งของพวกเรา พวกกุฟฟารได้มาหาท่านนะบีอิบรอฮีมและพวกเขาได้เอาตัวท่านมา เพื่อที่จะตัดสินท่านต่อหน้าผู้คนทั้งหลาย ผู้คนก็ได้มามุงดูท่าน เพราะการกระทำของท่านนั้นเป็นการกระทำที่หน้าเกลียดต่อสิทธิของพระเจ้า และสมควรได้รับการลงโทษ

              พวกเขามุ่งที่จะกล่าหาท่านโดยกล่าวว่า : เจ้าเป็นคนทำลายพระเจ้าใช่ไหม อิบรอฮีม ?

             ท่านนบีอิบรอฮีมก็ตอบพวกเขาว่า : พวกท่านจงไปถามรูปปั้นตัวใหญ่ดูซิ

             คำตอบของอิบรอฮีมนั้นเป็นการบอกพวกเขาว่า แท้จริงมันไม่สมควรได้รับการเคารพสักการะ

             มีผู้กล่าวว่า : เจ้าก็รู้ดีว่า รูปปั้นมันเคลื่อนย้ายจากที่ของมันไม่ได้ และก็พูดไม่ได้ด้วย

             ท่านนะบีอิบรอฮีมกล่าวกับพวกเขาว่า : และไม่ให้โทษ , ไม่ได้ให้คุณ และพูดไม่ได้ด้วย และทำไมพวกท่านจึงไปเคารพมันเล่า ?

             พวกกุฟฟารรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะยืนยันกับอิบรอฮีมได้ว่ามันควรได้รับการเคารพ

             พวกเขากล่าวกับท่านนบีอิบรอฮีมว่า : แน่นอนจ้าทำผิดต่อพระเจ้า และจำเป็นที่เราจะต้องลงโทษเจ้าด้วยกับไฟ เป็นการแก้แค้นให้กับพระเจ้าของพวกเรา

พวกกุฟฟารรวบรวมไม้ (เชื้อเพลิง) และพวกเขาได้รวมมันได้เป็นจำนวนมากเพื่อ (ลงโทษ)อิบรอฮีม และพวกเขาก็ได้โยนอิบรอฮีมไปในเปลวไฟ ดังกล่าวนั้นได้เกิดมัวะอ์ญิซาตขึ้นต่อหน้าชาวเมืองทั้งหมด เป็นมัวะอ์ญิซาตอันยิ่งใหญ่ อัลเลาะฮ์ทรงสั่งไฟให้มันเย็นและปลอดภัย และไม่ทำอันตรายกับท่านนะบีอิบรอฮีมและการกระทำนั้น(จุดไฟเผา) ก็ไม่ได้ทำอันตรายใดๆแก่ท่านนะบีอิบรอฮีม ผู้คนที่มาต่างก็แปลกประหลาดใจและบางส่วนจากพวกเขาก็ศรัทธา และหลังจากนั้นหลายวันท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้ออกมาจากเปลวไฟด้วยความปลอดภัย(ช่วยเหลือ)ของอัลเลาะฮ์

https://www.islammore.com/view/729

Leave a Reply