• ภาษาไทย
 • ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 1

  ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 1 (เส้นลงตรง) ณ Knowledge Center ซ. จรัญสนิทวงศ์ 95/2 กรุงเทพ 10700 จุดประสงค์ 1.รู้จักเส้นลงตรงและวิถีของเส้น 2.ทราบว่าเส้นลงตรงเป็นส่วนประกอบของ ก ไก่ และ ธ ธง   3.รู้ปรากฎการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น หิมะ ฝนตกและลูกเห็บ 4.รู้เรื่องของ ไก่ เช่น ชนิดของไก่ ไก่มีกี่ขา กี่ตา เรานำส่วนไหนของไก่มารับประทานได้บ้าง 5.ฝึกให้นักเรียนช่างสังเกต กิจกรรม 1.ครูถามว่า อะไรบ้างในโลกนี้ที่ประกอบด้วยเส้นลงตรง 2. ครูแจกก้อนหินคนละก้อนให้นักเรียนลองหย่อนลงในขวดน้ำ และให้สังเกตว่าก้อนหินตกลงสู่ก้นขวดน้ำเป็นเส้นอะไร ครูให้ทำทีละคนและถามทุกครั้งเพื่อย้ำบทเรียน 3.ครูพานักเรียนออกไปสังเกตการณ์นอกห้องเรียน เปิดก๊อกน้ำให้นักเรียนดู และสังเกตว่าน้ำที่ไหลจากก๊อกลงสู่พื้นเป็นเส้นอะไร 4.ให้นักเรียนเปิดก๊อกน้ำเบาๆและสอนว่าทำไมเราต้องใช้น้ำอย่างประหยัด (เพราะ อัลเลาะฮ์ตะอาลาไม่รักคนที่ฟุ่มเฟือย ) ท่านอนัส บิน มาลิก กล่าวว่า: “ท่านนะบี  อาบน้ำโดยใช้น้ำหนึ่งศออฺถึงห้ามุด และอาบน้ำละหมาดโดยใช้น้ำเพียงหนึ่งมุด” ( หนึ่งศออฺ= 4 […]

 • ภาษาไทย
 • ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 2

  ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 2  ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 2 (เส้นเฉียงลงจากขวามาซ้าย)     ­ ณ Knowledge Center ซ. จรัญสนิทวงศ์ 95/2 กรุงเทพ 10700 จุดประสงค์ 1.รู้จักเส้นเฉียงลงจากขวามาซ้ายและวิถีของเส้น 2.ทราบว่าเส้นเฉียงลงจากขวามาซ้ายเป็นส่วนประกอบของ จ และ ว 3.สามารถสลามได้อย่างถูกวิธี 4.ฝึกทักษะการฟังและจับใจความ 5.ฝึกการสังเกต กิจกรรม ให้นักเรียนยกมือขวาให้ครูดู และถามนักเรียนว่า เวลาเราสลามเราใช้มือไหน ? ครูกล่าวสลามแล้วให้นักเรียนตอบรับสลามแบบยาวพร้อมกำชับให้นักเรียนพูดชัดๆ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ “ขอความสันติสุข, ความเมตตา และความจำเริญจากอัลเลาะฮ์จงประสบแด่ท่าน”                            […]

 • ภาษาไทย
 • ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 3

  ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 3 (เส้นเฉียงลงจากซ้ายมาขวา) ณ Knowledge Center   ซ. จรัญสนิทวงศ์ 95/2 กรุงเทพ 10700 จุดประสงค์ รู้จักเส้นเฉียงลงจากซ้ายมาขวาและวิถีของเส้น ทราบว่าเส้นเฉียงลงจากซ้ายมาขวาเป็นส่วนประกอบของ พ และ ฟ             3.สามารถประยุกต์ใช้สิ่งของรอบกายให้เกิดประโยชน์ 4.รู้เกี่ยวกับฟันและการดูแลรักษาฟัน 5.ฝึกทำงานเป็นกลุ่ม กิจกรรม นักเรียนใช้นิ้วชี้วาดเส้นเฉียงลงจากซ้ายมาขวา ในอากาศและพาไปทำกิจกรรมนอกห้อง ครูเอาสก็อตเทปสีแปะพื้นด้านนอกห้องเรียนไว้เป็นเส้นเฉียงลงจากซ้ายมาขวา ให้นักเรียนวิ่งตามเส้นที่เตรียมไว้ แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มนำสำลีทากาวไปแปะลงบนกระดาษที่มีเส้นเฉียงลงจากซ้ายมาขวา โดยผลัดกันแปะคนละ 1 ที ครูคอยช่วยบอกให้นักเรียนๆสลับกันทำ เพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกัน   3.สอนตัว พ และ ฟ ว่ามีเส้นเฉียงลงจากซ้ายมาขวาเป็นส่วนประกอบ  และเอาพานมาให้นักเรียนดู และให้คิดว่าพานใส่ของอะไรได้บ้าง 4.เรื่อง ฟ. ให้นักเรียน นับว่าฟันมีกี่ซี่ กี่ชุด […]

 • ภาษาไทย
 • ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 4

  ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 4 (เส้นขึ้นเฉียงจากซ้ายไปขวา) ณ Knowledge Center ซ. จรัญสนิทวงศ์ 95/2 กรุงเทพ 10700   จุดประสงค์ รู้จักเส้นขึ้นเฉียงจากซ้ายไปขวาและวิถีของเส้น ทราบว่าเส้นขึ้นเฉียงจากซ้ายไปขวาเป็นส่วนประกอบของ ท ทหาร และ ห หีบ                                                                  […]

 • ภาษาไทย
 • ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 6

  ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 6 (เส้นขึ้นเฉียงจากขวาไปซ้าย) ณ Knowledge Center ซ. จรัญสนิทวงศ์ 95/2 กรุงเทพ 10700 จุดประสงค์ รู้จักเส้นขึ้นเฉียงจากขวาไปซ้ายและวิถีของเส้น ทราบว่าเส้นขึ้นเฉียงจากขวาไปซ้ายเป็นส่วนประกอบของตัว ง และ ร   3.รู้ว่า เวลาขึ้นภูเขาจะต้องกล่าวคำว่า” อัลลอฮุอักบัร” และเมื่อลงต้องกล่าว “ซุบฮานัลลอฮ” 4.ฝึกสมาธิ กิจกรรม วาดรูปเส้นเฉียงขึ้นจากขวาไปซ้ายเหมือนการขึ้นภูเขาพร้อมเล่าเรื่องความมุมานะอดทน ของท่านหญิงฮาญัร ที่วิ่งไปมาระหว่างเขาซอฟา และมัรวะฮ์ (ใช้หนังสือนิทานเรื่องท่านหญิงฮาญัร ของศูนย์หนังสือนันท์-นาถ ประกอบ)                                                […]

 • ภาษาไทย
 • ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 7

  ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 7 (เส้นนอนจากซ้ายไปขวา)    → ณ Knowledge Center  ซ. จรัญสนิทวงศ์ 95/2 กรุงเทพ 10700   จุดประสงค์ รู้จักเส้นนอนจากซ้ายไปขวาและวิถีของเส้น ทราบว่าเส้นนอนจากซ้ายไปขวาเป็นส่วนประกอบของ บ และ ป 3.ท่องดุอา เข้าออก มัสยิดได้ 4.ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต    กิจกรรม ให้นักเรียนดูรถวิ่งในยูทูป แล้วตอบว่า รถสีอะไรวิ่งเป็นเส้นนอนจากซ้ายไปขวา (ในกรณีที่โรงเรียน ติด คลอง แม่น้ำ หรือ ถนน สามารถพานักเรียนไปสังเกตการณ์การแล่นของเรือหรือการวิ่งของรถได้ ) แล้วให้นักเรียนออกมาเขียนบนกระดาน 2.แปะรูปมัสยิดไว้ที่มุมห้อง และบอกนักเรียนว่าจะพาไปมัสยิด และสอนดุอาก่อนเข้ามัสยิด พร้อมความหมาย (ถ้าโรงเรียนอยู่ใกล้มัสยิด พานักเรียนไปมัสยิดจริง สอนดุอาอ์ มารยาทในมัสยิด) 3.ให้นักเรียนแต่ละคนก้าวเข้ามัสยิดด้วยเท้าขวาพร้อมอ่านดุอาให้ครูฟังเป็นรายคน 4.หยดสีบนกระดาษแล้วใช้นิ้วชี้ลากเส้นเป็นแนวนอนจากซ้ายไปขวา (เทคนิคสำหรับครู: ให้ใช้สีผสมอาหารผสมกับน้ำแล้วให้นักเรียนเลือกสีที่ชอบ หลังจากนั้นใช้สลิ้งดูดสีและหยดสีให้นักเรียน และให้นักเรียนใช้นิ้วลากเอง) 5.เขียน บ และ ป และบอกนักเรียนว่า […]

 • ภาษาไทย
 • เรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 8

  เรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 8 (เส้นนอนจากขวามาซ้าย) KnowledgeCenter  ซ. จรัญสนิทวงศ์ 95/2 กรุงเทพ 10700 จุดประสงค์ รู้จักเส้นนอนจากขวามาซ้ายและวิถีของเส้น ทราบว่าเส้นนอนจากขวามาซ้ายเป็นส่วนประกอบของตัว ถ และตัว ภ 3.รู้ว่า ละหมาดหนึ่งร๊อกอะมีกี่รุกั๊วะ 4.ฝึกทักษะในการฟัง การเปรียบเทียบ กิจกรรม รุกั๊วะให้นักเรียนดู ให้ทายว่าท่าอะไร แล้วอธิบายให้เด็กฟังว่า หลังของเด็กๆจะต้องเป็นเส้นแนวนอนขนานกับพื้น 2.ให้นักเรียนรุกั๊วะ แล้ว ถามว่า ในละหมาดหนึ่งร๊อกอะห์ ต้องมีกี่รุกั๊วะ กี่ครั้ง 3.เขียนตัว ถ และตัว ภ บนกระดาน ให้นักเรียนสังเกตว่ามีเส้นนอนจากขวามาซ้ายไหม ถ้ามี ตรงไหนบ้าง 4.ให้นักเรียนร่วมอภิปรายข้อดีข้อเสียของถุงพลาสติกและถุงผ้า 5.ครูสรุป หัวข้อในการอภิปราย 6.ครูนำรูปภาพเรื่องสำเภามาให้นักเรียนดู โดยบอกว่าเรือสำเภาเมื่อก่อนต้องใช้ลม เพื่อให้เรือเคลื่อนที่ได้ 7.อธิบายการทำแบบฝึกหัดภาษาไทยบูรณาการอิสลามสนุกอ่านเขียนภาษาไทยเล่ม 1 หน้า 15-16   8.ก่อนออกจากห้องอครูให้นักเรียนทายตัวอักษร จากเฟลชการ์ดหรือตัวอักษรพลาสติก   อุปกรณ์ที่ใช้ทำกิจกรรม ถุงผ้าและถุงพลาสติก เฟลชการ์ด […]

 • ภาษาไทย
 • ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 10

    ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลาม รุ่นที่ 3 คาบที่ 10 ณ Knowledge Center  ซ. จรัญสนิทวงศ์ 95/2 กรุงเทพ 10700 จุดประสงค์ รู้จักเส้นโค้งหงายจากซ้ายไปขวาและวิถีของเส้น ทราบว่าเส้นโค้งหงายจากซ้ายไปขวาเป็นส่วนประกอบ ษ และ ญ 3.ฝึกทักษะในด้านต่างๆเช่นการจดจำ การสังเกตการเปรียบเทียบ การระบายสี และการคาดคะเน 4.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสีและรสชาติ  กิจกรรม ครูวางการ์ดตัวอักษรไว้บนโต๊ะ 2 ชุด แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม พอครูบอกเริ่ม ให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มวิ่งไปหยิบตัวอักษรพลาสติกหลังห้องมาวางไว้บนการ์ดตัวอักษรที่เหมือนกัน เมื่อนักเรียนนำมาวาง ต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพราะว่า ตัวอักษรไทยค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกัน เช่น ถ  ภ  เด็กบางคนวิ่งมาวาง เมื่อนำมาเทียบแล้วไม่ใช่ สามารถวิ่งนำไปเปลี่ยนได้ 2.สอนเส้นโค้งหงายจากซ้ายไปขวาบนกระดาน ให้นักเรียนวาดบนอากาศพร้อมๆกัน และให้ออกมาเขียนจริงบนกระดาน 3.ครูเอาสก๊อตเทปสีแดงแปะไว้ที่พื้นเป็นรูปเส้นโค้งหงายจากซ้ายไปขวา ให้นักเรียนพูดชื่อเส้นและวิ่งไปตามเส้นที่กำหนด 4.นำแตงโมมาผ่า ก่อนผ่าให้นักเรียนทายดูว่า เมื่อผ่าแตงโมแล้วจะเป็นรูปและเส้นอะไร(ที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว) ครูถามนักเรียนว่าแตงโมที่เห็นมีสีอะไรบ้าง และรสชาติเป็นอย่างไงบ้าง 5.ให้นักเรียนท่องกลอน […]

 • ภาษาไทย
 • ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลามรุ่นที่ 3คาบที่ 11

  ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลามรุ่นที่ 3คาบที่ 11 (เส้นโค้งคว่ำจากขวามาซ้าย) ณ Knowledge Center ซ. จรัญฯ ซ. จรัญสนิทวงศ์ 95/2 กรุงเทพ 10700 จุดประสงค์ รู้จักเส้นโค้งคว่ำจากขวามาซ้ายและวิถีของเส้น ทราบว่าเส้นโค้งคว่ำจากซ้ายไปขวาเป็นส่วนประกอบ ฮ และ ฬ                                                       3.เสริมทักษะดานคณิตศาสตร์ 4.ฝึกการฟังจับใจความ กิจกรรม ถามนักเรียน ว่า ใครรู้จักสัตว์ที่มี 4 เท้าบ้าง แล้วครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ […]

 • ภาษาไทย
 • ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลามรุ่นที่ 3 คาบที่13

  ห้องเรียนสาธิตภาษาไทยบูรณาการอิสลามรุ่นที่ 3 คาบที่13 (วงกลมวนขวาตามเข็มนาฬิกา ) ณ Knowledge Center ซ. จรัญฯ ซ. จรัญสนิทวงศ์ 95/2 กรุงเทพ 10700 จุดประสงค์ รู้จักเส้นวงกลมวนขวาตามเข็มนาฬิกาและวิถีของเส้น ทราบว่าเส้นวงกลมวนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นส่วนประกอบของตัว ต และ ด 3.ฝึกทักษะการสัมผัสและวิเคราะห์ 4.เรียนรู้การวนเข็มนาฬิกา กิจกรรม 1.ครูเอาของใส่ไว้ในถุง ส่งต่อให้นักเรียนจับสัมผัสแล้วทายว่าเป็นอะไร 2.เฉลยว่าที่แท้คือ นาฬิกาติดฝาผนัง พร้อมสอนเรื่อง “วงกลมวนขวาตามเข็มนาฬิกา” ครูให้นักเรียนแต่ละคนพูดชื่อเส้น ใครตอบถูกครูจะให้หมุนเข็มนาฬิกาจริงๆ เป็นรูปวงกลมวนขวา 3.ครูเขียนตัวอักษร “ต” และ “ด” บนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันพูดชื่อเส้นที่ประกอบเป็น “ต” และ “ด” โดยถามนักเรียนว่า ต และ ด ประกอบด้วยเส้นกี่เส้น 4.ครูอธิบายและให้นักเรียนลงมือทำ แบบฝึกหัดภาษาไทยอิสลามบูรณาการ เล่ม 1 หน้า 25-26 5.ให้นักเรียนระบายสีรูปนาฬิกา และตัดเป็นรางวัลใส่ข้อมือให้เด็กๆ […]