อักษร ذ

วิธีการออกเสียง อักษร
.
ذ ปลายลิ้นแตะปลายฟันบน
.
1- ไม่พ่นลม
2- เสียงต่อเนื่อง
3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสียงไม่ใหญ่)
4 ไม่ประกบลิ้น (เสียงไม่อ้วน)