สระดอมมะฮ์ ( ُ )

วิธีออกเสียง ( ُ )
.
สระดอมมะฮ์
.
ออกเสียง (อุ)