• อัลเลาะฮ์อยู่ที่ไหน?

อัลเลาะฮ์อยู่ที่ไหน?เมื่อพระองค์อัลเลาะฮ์ผู้เป็นพระเจ้ามีอยู่จริง แล้วพระองค์อยู่ที่ไหน ? เหตุใดจึงมองไม่เห็นพระองค์…เราทุกคนต่างยอมรับว่าทุกสิ่งมีอยู่จริง ก็เพราะสามารถสัมผัสได้ บางสิ่งบางอย่างเรารู้ด้วยการสัมผัส แต่ไม่เคยเห็นรูปร่างที่แท้จริง เช่น ลมพัด ความร้อน ความเย็น อากาศ หรือแม้แต่สิ่งที่เรามองเห็น และสัมผัสด้วยผิวหนังเราก็ไม่รู้ว่ามันมีรูปร่างที่แท้จริงอย่างไร เช่น น้ำ และของเหลวทั่วๆไป รูปร่างของมันก็เป็นไปตามภาชนะที่บรรจุ เราจึงไม่รู้ถึงรูปร่างที่แท้จริงของมันตามความรู้สึกของคนทั่วไปเชื่อว่า ผู้ทรงอำนาจจะต้องอยู่เบื้องบน อยู่บนฟากฟ้า ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเซ่นไหว้ต่อผู้ที่อยู่เบื้องบน ไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่สำหรับอัลเลาะฮ์นั้น พระองค์ทรงอยู่บนฟากฟ้า ทรงสถิตย์อยู่บนบัลลังก์…ดังที่กล่าวไว้ในอัลกุรอาน ความว่า…“ผู้ทรงกรุณาปรานี ทรงสถิตย์อยู่บนบัลลังก์”(ซูเราะฮ์ตอฮา : 5)และในฮะดีษของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ที่ว่า…ท่านได้ถามทาสหญิงคนหนึ่งโดยที่เจ้านายของนางได้พานางมาเพื่อที่จะทำการปล่อยทาสท่านรอซู้ลได้ถามนางว่า:  อัลเลาะฮ์อยู่ที่ไหน? นางตอบว่า : อัลเลาะฮ์อยู่เหนือชั้นฟ้าท่านรอซู้ลถามนางอีกว่า : ฉันเป็นใคร? นางได้กล่าวว่า : ท่านคือรอซูลุ้ลเลาะฮ์ท่านรอซู้ลได้กล่าวว่า : จงปล่อยนางให้เป็นอิสระ เพราะว่าแท้จริงนางคือผู้ศรัทธา(บันทึกโดย มุสลิม : 537)จากกุรอานและฮะดีษข้างต้นบ่งบอกถึงว่าอัลเลาะฮ์ทรงอยู่บนบัลลังก์ เหนือชั้นฟ้า ไม่ใช่อยู่ทุกที่ทุกแห่งอย่างที่หลายคนเข้าใจ วัลลอฮุอะลัมhttp://www.islammore.com/view/2841

เนื้อหาประกอบการสอน ก-ฮ

ก ไก่          وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ   ( 121 ) ความว่า : และพวกเจ้าจงอย่าบริโภคจากสิ่งที่พระนาม ของอัลเลาะฮ์มิได้ถูกกล่าวบน มัน และแท้จริงมัน เป็นการละเมิดแน่ๆ และแท้จริงบรรดาชัยฏอนนั้นจะกระซิบกระซาบแก่บรรดาสหายของมัน เพื่อพวกเขา จะได้โต้เถียงกับพวกเจ้า และถ้าหากพวกเจ้าเชื่อฟังพวกเขา แน่นอนพวกเจ้าก็เป็นผู้ให้มีภาคีขึ้น ( ซูเราะฮ์ อัล-อันอาม : 121 ) . . . ข.ไข่  ( 114 )   فَكُلُوا مِمَّا […]

เหตุผล 10 ประการที่ทำไมจึงควรห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เล่นมือถือ

 เหตุผล 10 ประการที่ทำไมจึงควรห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เล่นมือถือ Cris Rowan ผู้เขียน สถาบันกุมารแพทย์แห่งอเมริกาและสมาคมกุมารแพทย์แห่งแคนนาดา ทารกอายุ 0-2 ปี ไม่ควรที่จะสัมผัสกับเทคโนโลยีใดๆ เด็กอายุ3-5 ปี ควรจำกัดให้ใช้ได้เพียงวันละ 1 ชม. และ เด็กอายุ 6-8 ปี ควรจำกัดให้ใช้ได้เพียงวันละ 2 ชม. เด็กและเยาวชนได้รับการแนะนำเรื่องการใช้เทคโนโลยีซึ่งมีความรุนแรงและบ่อยครั้งมีผลกระทบคุกคามชีวิต อุปกรณ์มือถือ (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ท เกมอิเล็กทรอนิกส์)สามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก Cris Rowan ในฐานะของนักกิจกรรมบำบัด ได้เรียกร้องให้พ่อแม่ ครู อาจารย์ และรัฐบาล ที่จะห้ามการใช้อุปกรณ์มือถือทั้งหมด ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต่อไปนี้เป็น 10 เหตุผลในงานวิจัยที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือ 1. การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสมอง ระหว่าง 0-2 ปี สมองของทารกมีขนาดเป็น 1 ใน 3 และยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อเนื่องไปจนถึงอายุ […]

นิทาน 3 ภาษา อังกฤษ ไทย อาหรับ

การเล่านิทานสำคัญกับเด็กอย่างไร? . . การฟังนิทานนอกจากจะทำให้เด็กมีความสนุกสนาน และผ่อนคลายอารมณ์แล้ว . . นิทานยังช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษา โดยเฉพาะทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก การคิดและจินตนาการที่กว้างไกล . . รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กจากการฟังนิทานที่มีเนื้อหาสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามจากการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวละครในนิทานที่เด็กได้ฟัง . . เด็กจะมีความเชื่อ ศรัทธา และพร้อมที่จะปฏิบัติตนตามบทบาทของตัวละครนั้นๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่มักจะมีการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆจากการเลียนแบบบุคคลที่เด็กรักและศรัทธาและเชื่อถือ . . ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูร่า (Bandura Social Learning Theory) ที่เชื่อว่าเด็กเรียนรู้พฤติกรรมจากการใช้ตัวแบบ สัญลักษณ์และทุกสิ่งทุกอย่างในสังคม (Learning through modeling) ซึ่งเกิดจากการรับรู้พฤติกรรม และสามารถแสดงพฤติกรรมหรือกระทำตามตัวแบบนั้นได้ . . นิทานมีอิทธิพลต่อเด็กปฐมวัยมาก การที่พ่อแม่และครูสร้างความใกล้ชิดกับเด็กโดยการเล่านิทานจะช่วยให้เข้าใจเด็กมากขึ้น . . ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความรู้สึกอบอุ่นและใกล้ชิดผู้เล่า การเล่านิทานให้เด็กฟังอย่างสม่ำเสมอ . . ทำให้เด็กรับรู้ถึงความรู้สึกว่าได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ . . หนังสือนิทานกลอนของศูนย์หนังสือนันท์-นาถ เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0-6 ปี มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กมุสลิม […]