อักษร ه

วิธีการออกเสียง อักษร
.
ه คอช่วงลึกสุด
.
1- พ่นลม
2- เสียงต่อเนื่อง
3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสียงไม่ใหญ่)
4- ไม่ประกบลิ้น (เสียงไม่อ้วน)