อักษร ر

วิธีการออกเสียง อักษร
.
ر ยอดปลายลิ้นแตะเหงือกของฟันบน
.
1- ไม่พ่นลม
2- เสียงกึ่งหยุด
3-บางครั้งหนา บางครั้งบาง
4- ไม่ประกบลิ้น (เสียงไม่อ้วน)
5- เสียงไหลหักเห
6- รัวลิ้น