อักษร ت

วิธีการออกเสียง อักษร
.
ت ปลายลิ้นแตะโคนฟันบน
.
1- พ่นลม
2- เสียงหยุด
3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสียงไม่ใหญ่)
4- ไม่ประกบลิ้น (เสียงไม่อ้วน)