อักษร ب

วิธีการออกเสียง อักษร
.
ب ริมฝีปากบนล่าง
.
1- ไม่พ่นลม
2- เสียงหยุด
3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสียงไม่ใหญ่)
4- ไม่ประกบลิ้น (เสียงไม่อ้วน)
5- มีเสียงสะท้อน