สระฟัตฮะตาน/ฟัตฮะตัยน์ ( ً )

วิธีการออกเสียง ( ً )
.
สระฟัตฮะตาน/ฟัตฮะตัยน์
.
ออกเสียง (อัน)